SSBS
SSBS
Södra Sveriges Byggnadstekniska Samfund
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Årsmöte 6 februari - tema förtätning

Vi följer upp novembermötet med en träff med inriktning på förtätning av stadens ytterområden. Hur ska staden kunna växa inom dess gränser – med hållbarhet?

Vi behöver fler bostäder i våra städer och förtätningen har ökat på senare år – framför allt i större städer. Vilka är fördelarna och nackdelarna med olika typer av förtätning? Och hur förenar vi kraven på effektiv markanvändning och ett gott stadsliv utifrån olika aktörers behov och perspektiv?

Kom och lyssna på Anna Holmqvist från Malmö Stad och Anne Rosell från MKB samt Ulrika Nyström från Riksbyggen, torsdagen den 6 februari, och hör om deras syn på utvecklingen.

Klicka här för att anmäla dig, senast 3 februari
>

Medföljande gäst anmäls på samma sätt som medlem.

VARMT VÄLKOMMEN!


Boka redan nu nästa möte i kalendern – 5 mars med tema arkitekturforskning i Lund.


Vänligen meddela oss om du byter mailadress, tack!
Om du har frågor, tips eller synpunkter, kontakta oss på info@ssbs.nu

Bild på Holmastan, Greenich Village, illustration Riksbyggen.

 
 
 
 
 
 
 
 

Program

17.00

Samling på Hyllie Folkets Hus Hyacintgatan 2, Malmö

17.10

SSBS ordförande, Dina Zolotarevskaia, hälsar välkommen och sedvanliga årsmötesförhandlingar följer
1. Anmälan nya medlemmar
2. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019
3. Redovisning av samfundets räkenskaper 2019
4. Revisionsberättelse för 2019
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
6. Val av valberedning
7. Övriga ärenden

17.30

Anna Holmqvist, planchef Malmö Stad, berättar om stadsbyggnadskontorets syn på ämnet och deras planarbete.

Anne Rosell, arkitekt MKB fastighets AB, ger exempel på MKB:s pågående och kommande projekt.

Ulrika Nyström, regionchef Riksbyggen, talar om hur Riksbyggen kan bidra till fler bostäder med hållbarhet.

18.30

Mingel och mat


VÄLKOMMEN!

 
 
 
 
 
 
 

KOMMANDE MÖTEN

8 mars – Tema arkitektur på LTH, forskning kring ombyggnation
3 april – Tema Danmark, fastighetsmarknaden ur svenskt perspektiv
7 maj – Köpenhamnsresa
September – prel Alnarp
Oktober – prel Axis
November – Gåsamiddag
December – Lunchmöte


Se hemsidan!

Tack till vårt nätverk

 
 
 
 
 
 
Adress: c/o bkommunikation ab, Valbygränd 8, 216 13 LIMHAMN
 
www.ssbs.nu     info@ssbs.nu