SSBS
SSBS
Södra Sveriges Byggnadstekniska Samfund
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Årsmöte torsdag 2 februari - Studio i Malmö och SSBS 110 år!

SSBS firar 110 år under 2017 och under alla årets möten kommer temat historia att vävas in. Vi inleder med årsmöte torsdag den 2 februari med fokus på nya Studio i Malmö och firar 110 årsjubileet med ordentlig fest i november.

Studio, stay-play-work, marknadsförs som en kreativ plats byggd för möten, en arbetsplats med inbyggt innovationsstöd. En plattform för svenska företag som ska ut i världen och för världens företag som ska in i Skåne. En scen där näringsliv möter kulturliv. På Studio träffas människor med alla intressen och här finns utöver arbetsplatser, en Blackbox, en stor multifunktionell yta som tjänar som studio för film/tv-inspelning, konsertlokal, konstgalleri, teater/show-scen.

Story Hotel som ligger högst upp i huset gör Studio till ett levande hus dygnet runt med skybar, restauranger och caféer och garanterar en livlig ström av nya spännande människor som ständigt rör sig i huset.

På årsmötet träffar vi Andreas Lundberg, konceptägare som ger oss en inblick i tankarna från ide till verklighet, och om husets inre utformning berättar Kjell Sandquist från Tema om.

Ulf Lassen delar sina erfarenheter med oss, berättar vad SSBS betytt för honom och hans insatser i samfundet.

Anmäl dig här, senast 27 januari >

Medföljande gäst, och kanske blivande medlem, anmäls på samma sätt som medlem via hemsidan.

Vänligen meddela oss om du byter mailadress, tack!
Om du har frågor, tips eller synpunkter, kontakta oss på info@ssbs.nu

 
 
 
 
 
 
 
 

Program

16.45

Samling på Story Hotel Studio, Tyfongatan 1, Malmö, mötesrum MEGA

17.00

SSBS ordförande, Johan Hellqvist, hälsar välkommen och sedvanliga årsmötesförhandlingar följer
1. Anmälan nya medlemmar
2. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016
3. Redovisning av samfundets räkenskaper 2016
4. Revisionsberättelse för 2016
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
6. Övriga ärenden

17.30

Andreas Lundberg, Skanska Projektutveckling – berättar om Studio, stay-play-work, från idé till verklighet

18.00

Kjell Sandquist, Arkitekt SAR/MSA TEMA – berättar om Studios inre utformning

18.20

Ulf Lassen, SSBS firar 110 år under 2017 och Ulf berättar för oss om vad SSBS betytt för honom och hans insatser i samfundet

18.40

Frågestund och diskussion

19.00

Mingel och lättare förtäring


Medföljande gäst skall anmälas separat på hemsidan, ange “Gäst till” i något av fälten.

Har du/ni någon matallergi eller liknande, hör av dig till oss på info@ssbs.nu


VÄLKOMMEN!

 
 
 
 
 
 
 

KOMMANDE MÖTEN

Se hemsidan!

Mars – Miljonprogrammets nydaning ur social aspekt
April – Landskapsarkitektur på SLU i Alnarp
Maj – Danmarksresa
September – Om Helsingborg i Helsingborg
Oktober – Medicon Village i Lund
November – SSBS 110 årsjubileum

Tack till vårt nätverk

 
 
 
 
 
 
Adress: c/o bkommunikation ab, Valbygränd 8, 216 13 LIMHAMN
 
www.ssbs.nu     info@ssbs.nu