SSBS
SSBS
Södra Sveriges Byggnadstekniska Samfund
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medlemsmöte 5 mars - Arkitektur & Hållbarhet i Lärandemiljöer

Vad säger dagens forskning om utformning av lärandemiljöer? Hur arbetar man med Arkitektur och utformning? Vilka möjligheter och utmaningar ställs vi inför vid renovering och ombyggnation av befintlig byggnad?

Kom och lyssna till Madeleine Nordenknekt, arkitekt och studiochef på Liljewall Arkitekter i Göteborg, med stor erfarenhet från utformning av lärandemiljöer. Stefan Olander, docent i byggproduktion vid Lunds Universitet, som bland annat varit involverad i SIREN, ett projekt om hållbara renoveringar och som byggsamordnare vid renovering av V-huset. Peter Jakobsson, lokalplanerare LU Byggnad och LU Projektledare för M-Huset och Teknodromen vid Lunds universitet*

Klicka här för att anmäla dig, senast 1 mars
>


Medföljande gäst anmäls på samma sätt som medlem.

VARMT VÄLKOMMEN!


Håll utskick på hemsidan efter datumet till vårt spännande aprilmöte.


Vänligen meddela oss om du byter mailadress, tack!
Om du har frågor, tips eller synpunkter, kontakta oss på info@ssbs.nu

 
 
 
 
 
 
 
 

Program

16.45

Samling på på V-huset Sal V:B John Ericsons väg 1, Lund.

17.00

SSBS hälsar välkomna.

17.05

Madeleine Nordenknekt, arkitekt och studiochef, Liljewall Arkitekter, inleder kvällen med att dela med sig av sin erfarenhet om utformning av lärandemiljöer.

Stefan Olander, docent i byggproduktion vid LTH, Lunds Universitet, talar om renovering och ombyggnader i stort och specifikt om processen vid ombyggnaden av V-huset vid Lunds Universitet.

Peter Jakobsson, Lunds Universitets Projektledare för M-huset och Teknodromen, avslutar med att berätta om renovering och ombyggnad av M-huset och tillbyggnad av undervisningslokalen Teknodromen.

18.30

Mingel och mat.


VÄLKOMMEN!

 
 
 
 
 
 
 

KOMMANDE MÖTEN

April – Fastighetsmarknaden i Danmark ur svenskt perspektiv
Maj – Köpenhamnsresa
September – prel Alnarp
Oktober – prel Axis
November – Gåsamiddag
December – Lunchmöte


Se hemsidan!

Tack till vårt nätverk

 
 
 
 
 
 
Adress: c/o bkommunikation ab, Valbygränd 8, 216 13 LIMHAMN
 
www.ssbs.nu     info@ssbs.nu