SSBS
SSBS
Södra Sveriges Byggnadstekniska Samfund
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Webbmöte 30 juni - Placemaking med Andreas Lebisch

Kära medlemmar i SSBS!

När vi först hörde talas om denna nu välkända pandemi trodde de flesta av oss att den skulle vara över under våren. Nu när våren är förbi och de restriktioner som ligger över samhället alltjämt fortfarande flyttas fram, gäller det ödmjukt att acceptera denna pandemi som något som kommer att följa med oss under en längre tid framöver.

Styrelsen har följt utvecklingen under våren och arbetat kontinuerligt för att leverera möten. Vi har kommit till insikt med att vi kommer att behöva utveckla våra medlemsmöten framöver. Att hålla säkra möten kommer att bli en viktig punkt framöver. En fungerande mötestyp som vi hoppas på kan vara möten där vi träffas utomhus och i mindre grupper, men även dessa är förknippade med risker och hur ska vi kunna erbjuda det så uppskattade efterföljande minglet med tillhörande förtäring på ett ansvarsfullt vis?

Den allra säkraste mötestypen blir det virtuella mötet. Vi är många som blivit inkastade i det virtuella mötet och de flesta av oss är positiva till detta. Vi kommer nu försöka testa att genomföra några virtuella möten för att undersöka om det är något som vi kan arbeta vidare med och utveckla.

Vårt mål är att fortsatt leverera relevanta och intressanta möten för att våra medlemmar fortsatt ska vara ajour!


Webbmöte om Placemaking: Att omvandla ytor till platser

Har du funderat på vad det är som gör vissa platser härligare än andra? Hur omvandlas negligerade, segregerade, opersonliga, farliga och oinspirerande ytor till älskvärda, attraktiva, oväntade, integrerade, hållbara och minnesvärda platser? Andreas Lebisch, arkitekt på LINK arkitektur, berättar om åtta nycklar för att skapa urbana platser som attraherar oss människor. Han bjuder på mycket inspiration och delar med sig av konkreta tips.


Klicka här för att anmäla dig, senast 27 juni

Länk till mötet med instruktion kommer i separat mail innan mötet.


VARMT VÄLKOMMEN!


Boka redan nu in mötet 10 september till Alnarp med tema hydroponisk odling.

Vi tar som vanligt tacksamt emot feedback och inspiration till vår mail: info@ssbs.nu
Vänligen meddela oss också om du byter mailadress.

 
 
 
 
 
 
 
 

Program

12.00

Mötet öppnar för inloggning.

12.15

Föreläsningen startar och varar i ca 30 minuter.

12.45

Möjlighet att ställa frågor till Andreas Lebisch.

VÄLKOMMEN!

 
 
 
 
 
 
 

KOMMANDE MÖTEN


10 September – Hydroponisk odling i Alnarp
Oktober – prel Axis
November – Gåsamiddag
December – Lunchmöte


Se hemsidan!

Tack till vårt nätverk

 
 
 
 
 
 
Adress: c/o bkommunikation ab, Valbygränd 8, 216 13 LIMHAMN
 
www.ssbs.nu     info@ssbs.nu